Regulamin sklepu

 1. Informacje podstawowe.
  1. Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego mojafantazja.pl, sklep prowadzony jest przez firmę: Vicky Lingerie – Maciej Winowski, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wańkowicza 29 w Polsce, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP 955-187-11-38, nr Regon 200200371.
  2. Słownik terminów używanych w tym regulaminie:
   • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://mojafantazja.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
   • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
   • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
   • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
   • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
   • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU, Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line.
 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie mojafantazja.pl.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe mojafantazja.pl.
  3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
  4. W zamówieniu Klient dokonuje:
   1. wyboru zamawianych towarów,
   2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   3. wyboru sposobu płatności.
   W przypadku zamówień, w których wybrano sposób zapłaty pobranie czyli płatność przy odbiorze, Klient otrzymuje wiadomość telefoniczną lub poprzez e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  6. W przypadku gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 3. Zmiany w zamówieniach.
  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 533 544 840. Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
 4. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://mojafantazja.pl/koszty_wysylki.
 5. Czas realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD lub firmy kurierskiej UPS na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówienia o wartości od 400 PLN i większej dostarczane są wyłącznie firmą kurierską DPD.
  3. Sklep zastrzega, że w przypadku okresu przedświątecznego w grudniu wybór dostawcy może być ograniczony.
  4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
   1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
    • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy przesyłką priorytetową 2 dni robocze. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.
    • firma kurierska DPD i UPS, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
    Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
   2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
    • Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
    • firma kurierska UPS: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych.
    Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
   3. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
    • Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,
    • przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.
    Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 6. Formy płatności, nadpłaty i niedopłaty
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
   2. przelew elektroniczny, bankowy lub karta płatnicza. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane poprzez przelew elektroniczny, bankowy lub kartę płatniczą. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
  4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta lub na kartą płatniczą Klienta lub konto w PayPal. Jeśli Klient zapłacił Kartą to sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na kartę. Jeśli Klient zapłacił poprzez PayPal to sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto PayPal. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
  5. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
 7. Reklamacje.
  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu:
   Vicky Lingerie
   ul. Wańkowicza 29
   15-166 Białystok
  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Wraz ze zwracanym towarem można odesłać wypełniony formularz zwrotu http://mojafantazja.pl/return_policy
  3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep zwrotu towaru.
 9. Dane osobowe.
  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie mojafantazja.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Vicky Lingerie – Maciej Winowski.
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-02-15.
  5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Aby skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Zmiana na dzień: 2017-05-09: Dodano punkt 5 w rozdziale X o pozasądowej możlwiwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zmiana na dzień: 2019-06-04: Zmiana punktu 3 w rozdziale VIII. Było: "Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych.". Jest: "Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep zwrotu towaru.". Zmiana obowiązuje dla zamówień zainicjowanych od daty 2019-06-05.

Gwarantowana jakość

Oferowane przez nas produkty wykonane zostały w Polsce. Nie dotyczy Livco Corsetti.

Szybkie i bezpieczne płatności

Oferujemy płatności elektroniczne (eCard, PayPal, PayU), przelewem oraz za pobraniem.

Więcej

Szybka i tania wysyłka

Oferujemy wysyłkę kurierem GLS oraz za pośrednictwem usługi Kurier 48 - Poczta Polska.

Więcej

Zawsze pomocni, zadzwoń albo napisz

e-mail: biuro@mojafantazja.pl
tel. +48 533 544 840.

Więcej